Bij een projectverhuizing gaat het om meer dan de feitelijke verhuizing alleen. Van ’t Net Verhuizingen ontzorgt maximaal en neemt graag (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die direct met de verhuizing samenhangen.