Coronabeleid

In verband met de coronacrisis volgen wij bij uitvoering van verhuisprojecten de richtlijnen van het RIVM. Van ’t Net Groep verwacht dit ook van haar partners. Als Erkende Verhuizers worden we hierin bijgestaan door de (branche)Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV).

  • Afstand tot personen tenminste 1,5 meter;
  • De verhuismedewerkers zullen bij aankomst en vertrek geen handen schudden;
  • De verhuismedewerkers zullen op de verhuisdagen geregeld hun handen (moeten kunnen) wassen;
  • Het verzoek is om ervoor te zorgen dat er voldoende handwas- en droogmiddelen beschikbaar zijn op de locaties;

Om besmettingen te voorkomen proberen wij de inzet van onze medewerkers zoveel mogelijk te spreiden, het is tevens een aanvullende maatregel die genomen is om de planning beter te beheersen nu het risico van ziekmeldingen toeneemt.

Wij gaan ervan uit dat niemand die tijdens de verhuizing fysiek aanwezig is in contact is geweest met coronapatiënten of coronaverschijnselen heeft. Is dit wel geval, graag onmiddellijk melden.

  • Bvk. zo min mogelijk medewerkers tijdens de verhuizing op de locaties aanwezig.

In geval van een totale lockdown in Nederland waardoor wij onze verhuisactiviteiten moeten staken vervalt deze aanbieding en zal er in goed overleg naar een passende oplossing worden gezocht.