Vanaf het moment dat besloten is tot een bedrijfsverhuizing, is een aantal logische fasen te  onderscheiden die het verhuisproces kenmerken: oriëntatie/analyse, advies/ontwerp, coördinatie/uitvoering en nazorg/evaluatie.