Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken.

Directeur Frans van der Avert van Paleis Soestdijk vertelt: ,,In samenwerking met het Platform Ondernemend Baarn en de Soester Zakenkring roepen wij ondernemers op zich aan te sluiten bij onze nieuwe Business Club Soestdijk. Ondernemers, startups en ZZP’ers die denken straks wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Soestdijk. Dat kan gaan over herinrichting en beheer van park en bos, de renovatie en restauratie van het paleis zelf, of over onze duurzaamheidambities.”

Aanmelden is eenvoudig laat Van der Avert weten: ,,U meldt zich aan via businessclub@paleissoestdijk.nl, met daarbij een korte toelichting over uw bedrijf of uw expertise. Wij verzamelen alle aanmeldingen en vanaf begin 2021 wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang, nodigen we uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten en als het weer kan, nodigen we u graag uit voor de Soestdijk Business Club borrel. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.”

Met een businessclub wil Paleis Soestdijk invulling geven aan de lokale betrokkenheid voor ondernemers uit Baarn en Soest. Hoe gaat die businessclub in de praktijk functioneren? Van der Avert: ,,Wij komen graag in contact met ondernemers uit Baarn en Soest die verwachten een bijdrage te kunnen leveren aan de restauratie, renovatie en herinrichting van het landgoed Paleis Soestdijk. Vandaar deze oproep via de twee netwerken uit Soest en Baarn. Begin 2021 inventariseren we de aanmeldingen. De ondernemers die zich hebben aangemeld worden regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang en we nodigen ze uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten. En als de maatregelen van de overheid het weer toelaten organiseren we twee keer per jaar een Soestdijk Business Club borrel.

Een belangrijke vraag hierbij is: genieten ondernemers uit Baarn en Soest voorkeur bij de aanbesteding van opdrachten? Frans van der Avert is hier helder in: ,,Wij geven zeker de voorkeur aan lokale ondernemers, met de voorwaarde dat ze uiteraard wel op kwaliteit en prijs concurrerend moeten zijn!”

Soest en Baarn zijn opgegroeid met het paleis. Op welke activiteiten mogen de inwoners zich de komende jaren verheugen? ,,Vanaf 2021 gaat het paleis dicht voor de zakelijke verhuur. Dit ter voorbereiding van de aanstaande restauratie en renovatie. De Oranjerie en het park blijven open voor externe verhuur en voor eigen bijeenkomsten, ontvangsten en programmering. In de Oranjerie worden onze relaties, partners en bezoekers geïnformeerd over de toekomstige invulling van het landgoed Paleis Soestdijk I Made by Holland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. Daarbij wordt ingezoomd op de thema’s waarmee wij Nederlanders wereldwijd grote impact hebben: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid.”

Paleis Soestdijk hoort bij het nationale erfgoed. Van der Avert bevestigt dat dit erfgoed bewaard blijft. ,,Een van de voorwaarden van de aanbesteding was de restauratie van het paleis en het park. Dat doen we in nauwe samenwerking met monumentenzorg, zowel landelijk als provinciaal. Het paleis krijgt een publieke functie zodat de komende generaties er nog lang van kunnen genieten.”

Bron: Paleis Soestdijk